Produktnyheter
Open Search & Language Switcher

SlopCorrIllust840x550

Slope Corrector - ett system med DP add-on, specialbyggt stativ och dubbla transpondrar.

Använd Slope Corrector Systemet med din DP II dataklave och anpassad mjukvara för att mäta avstånd i provytor i starkt lutande terräng.

Läs mer här om Systemlösning Slope Corrector

Haglof Tweet